Toeleiding naar het Habitat Delfos Huis

Een traject van de (jong)volwassene, samen met de familie, dient zorgvuldig te gebeuren.
Het is een grote stap om in het Delfos Huis te gaan wonen. Om verantwoordelijkheid te
nemen voor de keuze die wordt gemaakt is het belangrijk om te weten waar je voor kiest.
Het is een grote stap om te kiezen elkaar te helpen, én je te laten helpen door andere bewoners. Het is een grote stap voor ouders / familie om de groep bewoners te helpen en te begeleiden, waaronder hun eigen kind, met een volwaardige beschikbaarheid van professionals op de achtergrond.

Deze toeleiding is in zich een hulpverleningstraject, waarin met elkaar wordt gekeken, onderzocht en geanalyseerd wat er aan de hand is, hoe het met de ontwikkeling staat, welke problemen in de levensloop zijn opgelopen en in hoeverre het zelfbeeld beschadigd is. Dan kijken we wat we kunnen doen, hoe de ontwikkeling opgepakt of gestimuleerd kan worden en zo mogelijk problemen opgelost kunnen worden.

De toeleiding leidt daadwerkelijk naar het wonen in het Habitat Delfos Huis;

Er zijn dan verschillende uitkomsten mogelijk:

  • De toeleiding leidt daadwerkelijk naar het Habitat Delfos Huis;
  • In de toeleiding als hulpverleningstraject worden problemen al zodanig opgelost dat verder ontwikkelen naar zelfstandigheid via  het Habitat Delfos Huis niet meer nodig is;
  • De toeleiding maakt duidelijk dat wonen in het Habitat Delfos Huis (op dit moment) niet aan de orde is.

 

Top