Visie en Missie

Onze visie
Uitgangspunt is dat ASS / autisme / ATO geen stoornis en geen defect is, maar een atypische ontwikkeling,  waarbij ontwikkeling in de gehele breedte mogelijk is. Vanuit de visie van de atypische ontwikkeling wordt de ontwikkeling bevorderd en de eigen kracht kan ontluiken door het herstellen van het beschadigde zelfbeeld van de deelnemers. Deelnemers krijgen inzicht in eigen krachten, kwaliteiten en motivatie.

We vinden het belangrijk om mensen met ASS / autisme / ATO en hun familie te versterken en weerbaar te maken, zodat het deelnemen aan de samenleving (weer) een natuurlijk verloop krijgt. Zo zal ieder een eigen persoonlijke ontwikkeling doormaken, gebruikmakend van het groepswonen. De intrinsieke motivatie van deelnemers zorgt ervoor dat zij weerbaar kunnen worden en  hun verantwoordelijkheid leren nemen en ervaren.

Ook vinden we voortdurende aandacht van belang voor het onderling verbinden van de bewoners, voor contact, voor gezelligheid, voor het durven begrenzen van elkaar, voor het samenwerken, voor het elkaar ondersteunen en het ontvangen van hulp en steun van de anderen.

Onze missie
In een gezonde samenleving neemt ieder mens zoveel mogelijk op eigen kracht deel aan de maatschappij en draagt zijn steentje bij. Wij geloven dat mensen het vermogen hebben om met de uitdagingen van het leven om te -leren- gaan en waar mogelijk eigen regie te voeren. Dat geldt voor alle mensen. Ook als er sprake is van problematiek, zoals een verstandelijke beperking, problemen met gedrag, autisme, psychische problemen, eenzaamheid of ziekte. 

De missie van Habitat Lekker Leven is het zoveel mogelijk maatschappelijk kwetsbare mensen op eigen kracht te laten deelnemen aan de samenleving. Dit vanuit het gedachtegoed: gewoon werken, gewoon leven, gewoon genieten. 

Kortom: Lekker Leven, samen doen. 

Top